ÖĞRENİM BİLGİLERİ

LİSANS : Dicle Üniversitesi Hukuk Fakültesi (2003)

YÜKSEK LİSANS : Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Kamu Hukuku Anabilim Dalı (2007) (Tez: İhaleye İlişkin Suçlar)

YURTDIŞI ÖĞRENİM : W.Mitchell / ABD College of Law (2008) (Uzmanlık Eğitimi, Amerikan Hukuk Sistemi, Hukuk İngilizcesi)

İŞLETME EĞİTİMİ : MBA Eğitimi, TOBB Üniversitesi SEM (2019)

YABANCI DİL : İNGİLİZCE

DİĞER :

İş Hukukunda Uzman Arabuluculuk Eğitimi, Hacettepe Üniversitesi YBEM,(Ankara, 2018)
Sağlık Hukuku Sertifika Programı Eğitimi, Acıbadem Üniversitesi SEGM, (İstanbul, 2019)
“AB Hukuku ve Güncel Gelişmeler" konularını ele alan AİHM, Avrupa Konseyi, Uluslararası Ceza Mahkemesi, bir dizi eğitimleri içeren programlara katıldı. (Almanya ve Fransa, 2014/Kasım)
"Avrupa İnsan Hakları Hukuku, Avrupa Mahkemeleri” hususlarında yerinde inceleme yapılması için Stazburg, Berlin ve Amsterdam’da AİHM, Berlin Üniversitesi, Hollanda Yüksek Yargı Yerlerinde gezi ve eğitimleri içeren programlara katıldı(Fransa, Almanya, Hollanda, 2013)
"AB Hukuku ve Güncel Gelişmeler" konularını ele alan AİHM, Avrupa Konseyi, Uluslararası Ceza Mahkemesi, bir dizi eğitimleri içeren programlara katıldı. (Almanya-Fransa, 2012)
• NewYork, Boston ve Washington DC.'yi kapsayan ve Suprime Court, Capitol, Northesat University, Harvard University ve ABD'nin Kamu Müdafilik Birimlerini kapsayan inceleme ve eğitim Programı. (Amerika Birleşik Devletleri, 2011/Kasım)
"AB Hukuku ve Yargı Kurumları" konularını ele alan AİHM, MaxPlanck Enstitüsü, Uluslararası Ceza Mahkemesi, Frieburg Üniversitesindeki bir dizi eğitimleri içeren programlara katıldı. (Almanya-Fransa,2011/Mart )
• Bahçeşehir Üniversitesi’nde IGUL eğitimi Mediation Advanced Course.(İstanbul, 2010)
• VIIIth, International Congress of Penal Law, Uluslar arası Ceza Hukuku Konferansına katılım (İstanbul,2009)
• Bahçehir Üniversitesi Hukuk Fakültesi - IGUL iş birliği düzenlenen Hukuk İngilizcesi, Uzlaşma, Aktif Hukuk Becerileri konulu Eğitimi (İstanbul,2009)
• IGUL, Human Rights and Fight Against Terrorism seminerine katılım.(İstanbul, 2007)
• IGUL, Alman Ceza Hukuku Genel Hükümler, Özel Hükümler ve Ceza Muhakemesi Hukuku, seminerine katılım (2008)
Davranışsal Finans Eğitim, Yeditepe Üniversitesi SEM (2019)
Sağlık Hukukunda Sigorta, Acıbadem Üniversitesi SEGM (2019)
Tıbbı Uygulama Hatalarında Temel Bilirkişilik, Acıbadem Üniversitesi SEGM (2019)
Ekonomi ve Düzenleyici Kurumlar Eğitimi, Yeditepe Üniversitesi SEM (2019)
Tüketici Hukuku Sertifikası, Türkiye Barolar Birliği, TÜRVAK, Başkent Üniversitesi (Ankara, 2019)
Resim Okuma ve Modern Üslup Tarihi Eğitimi, Mimar Sinan G.S.Üniv. SEM, (İstanbul,2019)
Etkili Zaman Yönetimi Eğitimi, Yeditepe Üniversitesi SEM (2019)
Ticaret Hukuku Eğitim, TOBB Üniversitesi SEM (Ankara, 2018)
Kişisel Verilerin Korunması Eğitim Sertifikası, Başkent Üniversitesi EDM (Ankara,2019)
Bilgi Güvenliği Eğitimi, Ankara Üniversitesi UEM (Ankara, 2018)
Patent Süreçleri Eğitimi, HRÜ Teknokent,(Ş.Urfa,2018)
Ombudsmanlık Kurumu Eğitimi, Hukukçular Derneği, Şanlıurfa Barosu (Ş.Urfa, 2017)
Arabuluculuk Yenileme Eğitimi, S.Zaim Üniversitesi SEM, (İstanbul, 2016)
Proje Hazırlama Eğitimi, Karacadağ Kalkınma Ajansı (Ş.Urfa, 2016)
Fon Kaynankları, Finansman Araçları ve Sürdürülebilirlik, CFCU, GAP İdaresi (Ş.Urfa, 2010)
Sel Riski ve Şehir Planlama, CFCU, GAP İdaresi (Ş.Urfa, 2010)
• York Trade Foregin Trade İnstitute'den Dış Ticaret Uzmanlığı Eğitim- (Ş.Urfa,2007)
• Bahçeşehir Üniversitesinde Cross Examination and Mediation Eğitim (İstanbul, 2006)
• Bahçeşehir Üniversitesinde Global, Legal Education Seminer (İstanbul 2006)

MESLEKİ, AKADEMİK VE SİVİL TOPLUM GÖREVLERİ

AVUKATLIK

: 2004 yılından beri Avukatlık ve Danışmanlık yapmaktadır. BOTAŞ, İŞ KUR, Vakıflar Genel Müdürlüğü, GAP İdaresi Başkanlığı, Dicle Elektrik Dağıtım/Parakende AŞ, Şanlıurfa Kültür Araştırma Vakfı, MEMURSEN Konfederasyonuna Bağlı Sendikalar ve önemli özel şirketlere hukuki yardım sunmaktadır. Bunun yanında çeşitli belediyelerin belirli konularda danışmanlığını yapmıştır.

ARABULUCULUK

: 2014 yılı itibarıyle Adalet Bakanlığının açtığı sınavları başarı ile geçerek, “Arabulucu” ünvanını da almıştır. 2018 yılında İş Hukukunda “Uzman Arabuculu” olmuştur.

KURUL ÜYELİĞİ

: 2018 yılından itibaren Kültür Bakanlığı, Kültür Varlıkları Koruma Diyarbakır Bölge Kurulu Üyeliği yapmaktadır. (Hukukçu Üye)

AKADEMİK GÖREVLER

:

 • BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ: IGUL (International Global Understanding Rule of Law) yurt dışı ve yurtiçi programlarında direktör yardımcısı olarak görev almıştır.

 • HARRAN ÜNİVERSİTESİ: “Hukuka Giriş” derslerini vermiştir .
 • UZMANLIK

  : Avrupa Birliği projelerinde (Legal Senior Expert) Hukuk Uzmanı olarak çalışmaktadır.

  MÜŞAVİRLİK

  : 2012 yılından bu yana TÜRKİYE KENT KONSEYLERİ BİRLİĞİ Hukuk Müşavirliği yapmaktadır.

  BİLİRKİŞİLİK

  : Adalet Bakanlığı listesinde kayıtlı Hukuk, Kamulaştırma ve İhale alanlarında Bilirkişi olarak da çalışmıştır.

  SİVİL TOPLUM

  • İLİM YAYMA CEMİYETİ (Kurucu) Şanlıurfa Şube Başkanlığı
  • HUKUKÇULAR DERNEĞİ Güneydoğu Bölge Başkanı
  • MÜSİAD Üyeliği
  • Mülteci Hakları Derneği İl Temsilciliği
  • Arabuluculuk Derneği İl Temsilciliği
  • Türkiye Yazarlar Birliği Üyeliği
  • Şanlıurfa Valiliği Kültür ve Araştırma Vakfı Mütevellisi

  DİĞER

  Çeşitli dergi ve internet sitelerinde yazarlık yapmaktadır. Yayımlanmış sekiz kitabı vardır. Ayrıca bir çok eğitim programı için yurt dışında bulunmuştur. Halen, barolarda ve derneklerde belirli konularda kendisi de eğitim vermektedir.
  Sivil Toplum Örgütlerinde yöneticilik yapmakta, sivil toplum örgütlerine kurumsallaşma ve yönetim anlamında danışmanlık yapmakta ve bölgesel koordinasyon görevlerini de ifa etmektedir. 2004 yılından bu yana aktif olarak sivil toplumun içinde bulunmaktadır.
  Bir çok STK’nın il teşkilatlarını kurmuş veya kuruluşunda bulunmuştur.

  KİTAP ÇALIŞMALARIM

  Yabancıların

  YabancılarınTÜRKİYE’DE MÜLK EDİNMESİNİN TEMEL ESASLARI

  Bu kitapta, yabancı gerçek ve tüzel kişilerin Ülkemizde mülk edinmesinin temel esaslarına yer verilmiştir. Anlatım dili olarak sade, içerdiği bilgiler itibarıyla uygulamaya dönük olarak kaleme alınan bu eserde başlıca, mülkiyet, mülkiyet hakkı ve türleri, kişi kavramı ve kişi türleri, yabancılar ve bu kavrama benzeyen, göçmenler, vatansızlar, azınlıklar, vatandaşlık ve vatandaşlıktan çıkma/çıkarılma gibi kavramlara yer verilmiştir. Bunlara ek olarak, devlet tüzel kişiliği, tapu işlemlerinin seyri, devletlerin mülkiyet edinmesi gibi kavramların izahatlarına yer verilmiştir. Kitabın son bölümünde, yabancıların ülkemizde mülk edinmesini, miras yoluyla intikal, evliliğin bitmesi durumunda doğan durum karşısında mülkiyet edinilmesi hususlarına detaylı olarak girilmiştir. Bunlara ek olarak, özel mevzuatlar ile yabancıların mülkiyet edinmesi veya bunlara benzer biçimde taşınmazları kullanmaları konusunda bilgilere yer verilmiştir. İlk baskısı 2019 yılında yapılmıştır.

  Gayrimenkul

  GayrimenkulDavaları

  İki ciltten oluşan Gayrimenkul Davaları adlı eser, kolektif çalışmanın en başarılı örneklerinden biri olmuştur. Editörlüğünü Prof.Dr. Ayşe Havutçu, Prof.Dr.Müslüm Akıncı ve Av.Mutlu Dinç’in yaptığı eser 26 yazarın bir araya gelerek oluşturduğu detaylı ve büyük bir çalışmadır. Gayrimenkul mülkiyeti, gerek ekonomik değeri gerekse üretim, barınma, ticaret gibi yaşamsal etkinlikler bakımından taşıdığı önem nedeniyle üzerinde uyuşmazlıkların en çok çıktığı hukuki alanı oluşturmaktadır. Her biri alanında uzman yazarlar tarafından kaleme alınmış, özel hukuk ve kamu hukukunun sentezi niteliğinde olan bu kitapta bölüm yazarları, gayrimenkul hukukunun önemli konularını, öğretideki görüşler ve güncel yargı kararları ışığında titizlikle incelemişlerdir. Gayrimenkul Davaları isimli eser, akademik camiaya hitap ettiği gibi, uygulayıcıların da temel başvuru kaynakları arasında yerini alacaktır. Kitap ilk baskısını 2019 yılında yapmıştır. Kitabın “Mülkiyet Hakkına Sahip Olabilme Ehliyeti” bölümü Altıparmak tarafından kaleme alınmıştır.

  100 Başlıkta

  100 BaşlıktaSORUŞTURMA EVRESİ

  Kitap, isminden de anlaşılacağı üzere ceza muhakemesinin ilk evresi olan "soruşturma" kısmını "avukat" odaklı ele alıp, 100 başlıkta toparlamıştır. Ele alınan başlıklar, en önemli ve temel konular olup, son değişiklikler metne işlenmiştir. Bu çalışma; yazarın, yıllar içerisinde okuduklarının, gördüklerinin, duyduklarının ve kendisine aktarılanların bilgi süzgecinden süzülerek, gerekli görülen yerlerde teorik hususlara da değinilmesinden ibarettir. Gelişen süreçte, CMK ve bağlı mevzuat sisteminde meydan gelen değişiklikler ve yeni kararlar kitaba eklenerek güncellenmiş, bir hukukçu için gereken tüm kararları ihtiva etmesi sağlanmıştır. Amaç, bir davranış biçiminin kavratılması ve temel bilgilerin pekiştirilmesidir. Kitap, teorik temeli olan, pratik yönü ise ağır basan bir eserdir. Kitapta yalın ve güncel bir anlatım dili seçilmiştir. Belirli başlıklarda Yargıtay'ın uygulamasına ilişkin kararlara özellikle yer verilmiştir. Kitabın içinde ayrıca anlatımı kolaylaştırmak için bazı tablo ve şemalar da bulunmaktadır.
  İlk baskısını 2009 yılında yapan kitap bugüne kadar 11 baskı yapmıştır.

  Türk Ceza Kanunu'nda

  Türk Ceza Kanunu'ndaİHALEYE İLİŞKİN SUÇLAR

  Kamu kurumlarının ihtiyaçlarını karşılamak üzere, yapılan ihaleleri ve bu ihalelerden doğan edimlerin yerine getirilmesi sürecinde islenebilecek suçları ele alan bu kitap; başlıca, 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu'nda konuya ilişkin iki suçu ele almaktadır. Bunlardan ilki; 235. maddede düzenlenmiş olan "ihaleye fesat karıştırma suçu", diğeri ise; 236. maddede düzenlenen "edimin ifasına fesat karıştırma" suçlarıdır. Ancak bunun yanında, ihaleye ilişkin süreçte islenebilecek diğer suçlara da yeri geldikçe değinilmektedir. Kitap, başlıca iki bölümden oluşmaktadır. Birinci bölümde; kamu ihalelerinin temel esasları, karşılaştırmalı hukukta ihaleye ilişkin suçlar, ihaleye ilişkin suçların tarihi gelişimi ile 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu'ndaki düzenlemelere göre korunan hukuki yarar üzerinde durulmuştur.. İkinci Bölüm ise; "Türk Ceza Kanunda Düzenlenen İhaleye İlişkin Suçlar" baslığını taşımaktadır. Bu bölümde ilk önce inceleme konumuz olan "ihaleye fesat karıştırma" ve "edimin ifasına fesat karıştırma" suçları incelenmiştir.
  İlk baskısı 2012 yılında yapılan kitabın şimdiye kadar 3 baskı yapmıştır.

  101 Soruda

  101 SorudaİMAR KİRLİLİĞİNE NEDEN OLMA SUÇU VE İMAR BARIŞI

  Türk Ceza Kanunu'nun 184. maddesinde düzenlenen "İmar Kirliliğine Neden Olma Suçu"nu 101 soruda ele alan bu kitap; uygulamacılara (avukat, hakim, savcı ve belediye çalışanlarına) yönelik, pratik bilgileri, imar konusundaki temel kavramları ve konuyla ilgili Yargı kararlarındaki yaklaşımları ortaya koymakta, aynı zamanda suç hakkında tahlil yapmaktadır. Kitapta, ayrıca yeri geldikçe, ceza hukukunu besleyecek yönleriyle idare ve hukuk mahkemeleri kararlarına da atıf yapılmakta ve kısmen sürecin idari yönü de irdelenmektedir. Kitabın sonuna eklenen kontrol listesi ve düzenleyici işlem örnekleriyle (mevzuat), uygulamacının önüne gelen dosya/sorun ile ilgili olarak, yaptığı işlemin sağlamasını yapma imkanı da sağlanmaktadır. Kitabın temel amacı, uygulamacının önüne gelen sorunu bu suç açısından "nitelerken" kolaylıkla ve hızlı bir biçimde sonuca ulaşmasını sağlamaktır. Kitap, "genel açıklamalar ve kavramlar", "suçun tahlili" ve "güncel sorunlar" bölümlerinden oluşmaktadır. Sorular da bu başlıklara göre tasnif edilmiştir. Kitabın bu baskısında; "İmar Barışı" olarak anılan yasal düzenlemeye detaylı bir biçimde değinilmiştir. Bu doğrultuda kitabın son sorusu, İmar Barışının, suç ve idari yaptırımlar üzerindeki etkisini ve kazandırdığı hakları incelemektedir. Bu eser, imar, imar kirliliği ve imar barışı bağlamında gerekli tüm hususları ihtiva eden bir başucu kitabıdır.
  İlk baskısını 2013 yılında yapan kitabın, 4.baskısı yapılmıştır.

  Hukuki Açıdan 101 Soruda

  Hukuki Açıdan 101 SorudaYENİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MODELİ

  Bu kitap, Ülkemizin yeni Büyükşehir Belediye sistemine geçişini bu konudaki ilk taslaktan, yasalaşmasına; yasalaşmasından ilk uygulama sorunları evresine; son olarak da üzerinden 5 yıl geçmiş olan bu serüvenin hali hazırdaki sıkıntılarına yer veren bir kitaptır. Eser, akademik bakış açısının gözden kaçırdığı "pratik sorunları" ve "bu bağlamdaki önerileri" ele alan bir yaklaşımla kaleme alınmıştır. Gelişen süreçte Türkiye'nin idari yapısında yaşanan merkezi ve yerel yönetimler açısından köklü değişimler olmuştur. Belediye mevzuatında yaşanan değişim ile Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sisteminin getirdikleri birlikte ele alınmıştır. Eser, 101 soru ve 10 bölümden ibarettir. İlk bölümde, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sisteminin getirdikleri, daha sonra yeni modelin oluşum süreci ele alınmakta, büyükşehir belediyelerinin organları, görevleri, bütçe yapısı, teşkilat sistemi anlatılmaktadır. Ardından, mahalle, köy gibi diğer yerel yönetim kurumlarına değinilmektedir. Kitapta, Yatırım İzleme Koordinasyon Başkanlığı ile İl Özel İdarelerine, yeni model nezdinde değinilmekte, ilçe belediyeleri ele alırken, bunları büyükşehir ile olan ilişkisi bağlamında ele alınmakta, güncel durumlara da detaylı olarak yer verilmektedir.
  İlk baskısını 2013 yılında yapan kitabın bugüne kadar 3.baskısı yapılmıştır.

  100 Soruda

  100 SorudaKENT KONSEYİ

  Bu kitap, Kent Konseylerini doğuran süreci ve bu süreçteki mihenk taşları olan, ulusal ve ulusal üstü belgeleri, kavramları ve tanımları ele almış, ardından konseylerin hukuki alt yapısı, oluşumu, genel kurulunun görevlerini, yürütme kurulunun misyonu, genel sekreterin pozisyonu ve diğer bileşenleri arasındaki ilişkiyi, kitabın son bölümünde ise, güncel sorunlar ve bunlara dair tavsiyeler ele alınmaktadır. Kitaba ek olarak, TKKB dönem başkanlarının uygulamanın içinden örneklerini içeren yazıları, "kent sözlüğü" ve mevzuat yer almaktadır. Bu eser, Kent Konseyleri ile uğraşanlar için temel bir başvuru kaynağıdır. Başlıklar, TKKB tarafından yapılan toplantılarda, uygulamanın içinden gelenlerin yönelttiği soruların derlenmesi ile oluşturulmuştur.

  Aile Hekimliği

  Aile HekimliğiBaşucu Kitabı

  Aile hekimliğinin, son yıllarda hızlı bir gelişim süreci içerisine girmiş olması sebebi ile birinci basamak sağlık hizmetlerine katkısı giderek artmaktadır. Bu kitap ülkemizde görev yapan aile hekimliği uzmanları, aile doktorları ve pratisyen hekimlerini hedeflemekte, hastalarına daha etkin ve nitelikli hizmet vermelerine yardımı amaçlamaktadır. Bu alanda görev alacak hekimlerin bilmesi gereken temel esasları ve konuları ele alan ve iki ciltten oluşan bu eserin editörlüğünü Prof.Dr.Ertuğrul ERCAN yapmıştır.
  Kitapta “Hekimin Hukuki ve Cezai Sorumluluğu” bölümü Altıparmak tarafından yazılmıştır.

  Çalışması Devam Eden

  Çalışması Devam EdenKitaplar

  • 100 Soruda İdari Yargı Kitabı
   (Prof. Dr. Yücel Oğurlu ile)
  • Kültür Varlıklarına İlişkin Suçlar
   (M.L. Çelik ve B.C. Altıparmak ile)
  • Sayıştay Yargısı El Kitabı
   (E. Parmak , M.L. Çelik ile)

  ÖDÜLLERİ ve ALDIĞI BELGELER

  • Türkiye Barolar Birliği Tarafından Faruk Erem Anısına Düzenlenen “Türkiye’de Hukuk Eğitimi ve Geleceği” Konulu Makale Yarışmasında Türkiye Birincilik Ödülü, Ankara, 2003
  • Türk Ceza Hukuku Derneği Dergisine Katkısı Nedeniyle Dolayı Teşekkür Belgesi, İstanbul, 2006
  • Genç MÜSİAD’a Katkıları Sebebiyle Teşekkür Plaketi İstanbul, 2007
  • Afyon Barosundan Stajyer Eğitimine Katkı Nedeniyle, Teşekkür Plaketi, Afyon, 2009
  • Umut Vakfı Hukuk Devletinde Kişisel Güvenlik, Hukukun Gençleri Sempozyum Dizisi-1 Teşekkür Plaketi, Ankara,2010
  • Gazeteciler Birliği, Ropörtaj Dalı, İkincilik Ödülü, Şanlıurfa, 2011
  • Şanlıurfa Kent Konseyine Katkıları Nedeniyle Teşekkür Plaketi, 2014
  • Kanal Urfa’nın Kuruluşuna Katkıları Nedeniyle Teşekkür Belgesi, 2016
  • American Bar Association Çalışmalarına Sunulan Katkı Nedeniyle, Teşekkür Yazısı, 2016
  • Hukukçular Derneğine Sunulan Katkı, Teşekkür Plaketi, 2017
  • Kanal Urfa Yılın Sivil Toplum Kuruluşu Başkanı Ödülü 2017
  • KADEM Şanlıurfa Siyaset Akademisi “Katılım” Dersi, Teşekkür Plaketi, 2018
  • İlim Yayma Cemiyeti Ş.Urfa İSAM Medeniyet Sohbetleri Sunumu, Teşekkür Plaketi, 2019
  • Kariyer Günleri Seminer Sunumu, Birey Okulları Teşekkür Plaketi, 2018
  • Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi I.Uluslararsı Adalet Kongresi Katılım Belgesi, 2019
  • Alaaddin Keykubat Üniversitesi Uluslararası Hukuk Sempozyumu Katılım Belgesi, 2019
  • KENTFOR Katılım Belgesi, 2018
  • VII. Ulusal Ekoloji ve Çevre Kongresine Katılım Belgesi, 2008

  KONUŞMALAR ve SUNUMLAR

  • Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi I.Uluslararsı Adalet Kongresi “YARGILAMADA ZABIT KATİBİNİNİ KONUMU” konulu bildiri sunumu (RİZE, 2019)
  • Alaaddin Keykubat Üniversitesi Uluslararası Hukuk Sempozyumu, “KÜLTÜR VARLIKLARI HUKUKUNA HAKİM OLAN İLKELER” konulu bildiri sunumu, (ANTALYA/ALANYA-2019)
  • Hacettepe Üniveresitesi – Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesinin ortak düzenlediği Kent Forumunda (KENTFOR) “ KENTSEL KÜLTÜR VARLIKLARININ TABI OLDUĞU HUKUKI ESASLAR” konulu bildiri sunumu, (Karaman, 2018)
  • Hukukçular Derneği - İl Sağlık Müdürlüğü ortak Konferans Programı “YARGI KARARLARINDA MALPRAKTIS” konulu Konuşma. (Şanlıurfa, 2015)
  • Büyükşehir Belediyesi personeline “İHALE SÜRECİNDEKİ SUÇLAR” konusunda konferans sundu. (Şanlıurfa, 2015)
  • Kent Konseyi’nin “YENI BÜYÜKŞEHIR MODELI NELER GETIRIYOR?” Konulu Sempozyumunda Oturum Başkanlığı, Şanlıurfa. (2013)
  • Umut Vakfı Hukuk Devletinde Kişisel Güvenlik, Hukukun Gençleri Sempozyum Dizisi-1’de “ÖZGÜRLÜK VE GÜVENLİK İKİLEMİ” Konuşması, Ankara (2010)
  • VII. Ulusal Ekoloji ve Çevre Kongresi’nde “SÜRDÜRÜLEBILIR YAŞAM İÇIN ÇEVRENIN SUÇ VE KABAHATLER AÇISINDAN KORUNMASI” Başlıklı Bildiri Sunumu. (Girne- Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti) (2008)
  • Mesleğe Yeni Başlayan Avukatların Sorunları ve Çözüm Yolları Konulu Türkiye Barolar Birliğince Gerçekleştirilen Forum (5)’da “MESLEKI SORUNLAR” Konulu Konuşma Trabzon (2008)
  • “FIKRI HAKLAR VE İNTERNET” Türkiye Yazarlar Birliği, Şanlıurfa Şubesinde verilen Konferans (2008)
  • Azerbaycan Devlet Üniversitesi’nin Uluslarası Hukuk Sempozyumunda “KREDİ KARTLARININ HAKSIZ KULLANIMININ HUKUKİ CEZAİ BOYUTU” Konulu tebliğ sunumu.(Azerbaycan Cumhuriyeti, Bakü) (2009)
  • “SORUŞTURMA EVRESİ” Baro Avukatlarına Dönük Konferans (Afyon, 2009)

  HUKUK ALANINDAKİ MAKALE, TAHLİL VE ÇEVİRİLERİ

   1. “Koruma, Uygulama ve Denetim Büroları”, İstanbul Barosu Dergisi, Cilt: 93, Sayı: 3, Yıl: 2019228 vd
   2. “İdari Yargıda Soyut Kavramı” Legal Hukuk Dergisi Yıl 2019, Sayı 195, s. 1271 vd.
   3. “İmar Barışının İstisnaları” Barolar Birliği Bülteni, Sayı 41 Yıl 2019, 36-39
   4. “İmar Barışı Kültür Varlıklarını Kapsıyor mu?” Mahalli İdareler DergisiYıl:7, Sayı:74 (220) Şubat-2019, s.33-41
   5. “Grafiti, Hukuk ve Çukur”: Güncel Hukuk Dergisi, Sayı:174, Kasım-Aralık 2018, s.60-62
   6. Kent Konseyi Yönetmeliği Hakkında Bir Deneme: Nasıl Bir Metin Üretebiliriz?” Mahalli İdareler Dergisi Temmuz, 2018 - S.67(220) s.112 vd
   7. Taşınmaz Kültür Varlıkları Hukuku Yönüyle Koruma Amaçlı İmar Planları : Terazi Hukuk Dergisi Sayı 143 Temmuz 2018 s.63 vd
   8. Kent Konseyi Kurmayan Belediye Başkanı, Görevi Kötüye Kullanma Suçunun Faili Olabilir mi? : Mahalli İdareler Dergisi, Mart 2018, Sayı.63 (220), s. 47-54
   9. CMK’da Yeni İki Kavram: ‘İhbar Olunan’ ve ‘Soruşturmaya Yer Olmadığına Dair Karar”: Güncel Hukuk Dergisi, Sayı:170, Mart-Nisan 2018, s.46-51
   10. Türkiye’de Kent Konseylerinin Teşekkülü ve ‘Büyükşehir Belediyesi Kent Konseyi’ Sorunu: Mahalli İdareler Dergisi, Kasım 2017 Yıl:5 Sayı 59, s. 12-17
   11.  Bir Telif Hakkı Olarak: Rölöve :Terazi Hukuk Dergisi Şubat 2013, Sayı:7
   12. Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı (YİKOB ) :Mahalli İdareler Dergisi, Temmuz 2013
   13. TCK Uygulanmasında “Kamu Zararı” : Feridun Yenisey’e Armağan, c.2, s. 2393 vd. 2014, İstanbul, Beta Yayınları
   14. Ceza Hukuku Uygulamasında “ İş Yoğunluğu/İş Yükü” :Terazi Hukuk Dergisi Ekim 2012, Sayı:74
   15. Gizlilik Kararı Üzerine Birkaç Not :Güncel Hukuk Dergisi,Mayıs 2011,Sayı:5-29
   16. Kumar Oynanması İçin Yer ve İmkan Sağlama Suçu (TCK m.228) :Suç ve Ceza Dergisi, Yıl:2011, Sayı:2, s.109-123
   17. Adalet Her Dili Bilmelidir : İdeal Hukuk Dergisi, Mart-Nisan 2011, Yıl:2 Sayı:6, s.26-28
   18. Hükmü Saklamak :Şanlıurfa Barosu Dergisi (ŞUBAD), Yıl:2011, Sayı 20, s.22-25 
   19. Bu Bir Paradoks mu? Gizlilik Kararı, Tutuklama, İddianame :Afyon Barosu Dergisi, Yıl:1 Sayı:1 Nsan 2011, s. 32-33
   20. Kolluğun Güç Kullanması :ŞUBAD, Yıl:Şubat-Mart 2011, Sayı: 18, s.13-16
   21. Yenilenebilir Enerjinin Hukuki Alt Yapısı :Çerçeve Dergisi, MÜSİAD Yayını, Yıl:19 Sayı:56 Eylül 2011, s.130-134 
   22. Tefecilik Suçu : Prof.Dr.Köksal Bayraktar’a Armağan, Cilt:2, Yıl:2010, s.1287-1297:
   23. Malpraktis ve Doğan Sorumululuk: Klinik Tıp Aile Hekimliği Dergisi, Sayı: Mart/Nisan 2010 S. 20-22 
   24. Şüpheli, Sağlık Kontrolü ve Müdafii: Klinik Tıp Aile Hekimliği Dergisi, Sayı: Ocak/Şubat 2010 S. 21-25 
   25. Ülkemizdeki Kolluk Düzenlemeleri Açısından Hukuk Devletinde Özgürlük ve Güvenlik İkilemi:  : Hukukun Gençleri Sempozyumu-1. http://www.umut.org.tr/HukukunGencleri/TamMetinlerSunular/CuneydAltiparmak.pdf.
   26. Tanığın Korunması: :Kamu Hukuku Arşivi, Mayıs 2008-  1. Basım Yıl: 11 - Sayı: 1 - 2008/1: Türk Hukukunda Tanık Koruma:Ankara Barosu Dergisi, Yıl:66, Sayı:1, Kış 2008
   27. Cumhuriyet Savcısı ile Görüşme Tutanağı’nın Mahiyeti :Güncel Hukuk Dergisi, S.2009/2-62, s.10-11.
   28. ‘Bırak Dilediği Gibi Konuşsun Tanık’ :Güncel Hukuk Dergisi, S. 2008/10-58, s.44-49.
   29. Silah Kullanma Kabahati :Legal Hukuk Dergisi, S.2008/71, s.3713-3726
   30. Başkasına Ait Kimlik veya Kimlik Bilgilerinin Kullanılması Suçu :Suç ve Ceza Hukuk Dergisi,S.2008/3,s.110-118
   31. Müdafilikten Tanıklığa :Güncel Hukuk Dergisi, S.2008/8-56, s.22-25
   32. Kimliğini Bildirmeme Kabahati :Terazi Hukuk Dergisi, S.2008/23, s.95-106
   33. Kumar Kabahati :Terazi Hukuk Dergisi, S.2008/19, s.133-141
   34. İmparatorluk’tan Cumhuriyet’e Hukuk Öğretimi :Güncel Hukuk, S.2008/5-53, s.58-60.
   35. Demokrasilerde Aday Belirleme Yöntemleri :Türkiye Barolar Birliği Dergisi, S.2008/76, s.355-376
   36. Sarhoşluk Kabahati :http://www.turkhukuksitesi.com/makale_758.htm,02.2008
   37. Kabahatler Hukukunda Soruşturma Zamanaşımı :İstanbul Barosu Dergisi, S.2008/1, s.49-58
   38. Sanık Savunmasının Alınmadan Karar Verilebilmesi : İstanbul Barosu Dergisi, S. 2007/5, s.2041-47
   39. Görevi Kötüye Kullanma Suçunun ‘İhale Süreci’ Açısından İrdelenmesi : İstanbul Barosu Dergisi, Ceza Özel Sayı, 2007, s. 43-60
   40. Bölge Adliye Mahkemeleri İle İstinaf Kurumunun Uygulanmasına İlişkin Düzenlemelerin Esasları :http://www.turkhukuksitesi.com/makale_659.htm,08.2007
   41. Müdafiinin Seçilmesi, Görevlendirilmesi, ve Evrak İnceleme Yetkisi :Şanlıurfa Barosu Dergisi (ŞUBAD) , S.2006/14, s.77-87
   42. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi ve İç Hukukumuz Çerçevesinde Müdafilik Kurumumuz : İstanbul Barosu Dergisi, S.2006/1, s.77-91
   43. Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi Altıncı Maddesi Kapsamında Adil Yargılanma Hakkının Esasları : Türkiye Barolar Birliği Dergisi S. 2006/63, s.244-271
   44. Demokrasi, Siyasi Parti ve Disiplin I - Kavram(a)lar : ŞUBAD, S.2006/14 s.96-104
   45. İmar Kirliliğine Neden Olma Suçu : Bahçeşehir Üniversitesi, Hukuk Fakültesi Kazancı Hukuk Dergisi, C.9, S.105-106, s.43-75. (Doç. Dr. Mithat Arman Karasu ile birlikte)
   46. Yeni Türk Ceza Kanunu Düzenlemesinde Önödeme : ŞUBAD, S. 2005/1 s.87-101
   47. Uygulamada Malikler Arasında Satış Yöntemi İle Ortaklığın Giderilmesi : Güncel Hukuk Dergisi, Mart 2016, 3-145
   48. Devlet İhalesine Fesat Karıştırma Suçu : İstanbul Barosu Dergisi, S.2005/4, s.1164-1174
   49. Hukuk, Hukukçu ve Hukuk Öğretimi Üzerine : Türkiye Barolar Birliği Faruk Erem Ödülleri, Ankara 2005, s.295-355
   50. Loizidu Davasında Türkiye’nin Son Girişmleri ve Adadaki Çözüm Süreci Üzerine Bazı Değerlendirmeler: Şanlıurfa Barosu Dergisi (ŞUBAD), S.2004/14 46-47
   51. Tarihi Temelleri ile Hukuk Öğretimi ve Günümüz Hukuk Öğretiminin Temel Sorunları: Kamu Hukuku Arşivi, S. Mart/2003, s.118-125
   52. Kabahatler Kanununa İlişkin Karar İncelemesi : Şanlıurfa Barosu Dergisi (ŞUBAD), S. 2006/12 s.105-114 (Av. M.L. Çelik ile birlikte)
   53. Avukatın Meslekten Doğan Hukuki Sorumluluğu (Karar Tahlili) : Terazi Hukuk Dergisi, S.2009/30, s. 151-157
   54. Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılması Kararına İtirazın Mahiyeti (Karar Tahlili) Terazi Hukuk Dergisi, Terazi Hukuk Dergisi Temmuz 2009, Sayı:35
   55. “Anderson – Birleşik Krallık Davası Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Kararı” (Başvuru No: 73652/01) (Çeviri) : İstanbul Barosu Dergisi, S.2008/5 s.2767-277
   56. Eric Janus’un “İnsan Hakları ve Ruh Sağlığı Bozuklukları” Başlıklı Konuşma Çevirisi. Orijinal İsmi: Human Rights and Disability Rights (Çeviri) : Gereği Düşünüldü Dergisi, Bahçeşehir Üniversitesi Hukuk Fakültesi Yayını, Yıl 2009/Sayı :3, Sayfa: 57-61
   57. Bozulan Kararın Başka Mahkemeye Gönderilmesi Mümkün müdür? (Karar Tahlili) İstanbul Barosu Dergisi, Cilt: 87, Sayı:3 | Mayıs 2013, s.236-242

  DİĞER YAZILARI

   1. YEREL YÖNETİMLER NİÇİN DAHA ÖNEMLİ, MÜSİAD Şanlıurfa Dergisi, 2019-1 s. 62.
   2. HEDEF SÜRE’ BAKANLIĞIN DEĞİL, HERKESİN MESELESİ OLMALI, Star Açık Görüş, 21.04.2019
   3. YENİ YÖNETİM ANLAYIŞI: KATILIM, Star Açık Görüş, 10.02.2019
   4. KENT KONSEYLERİ YENİ DÖNEMDE ETKİN OLMALI, Star Açık Görüş, 23.12.2018
   5. SİYASETTE MÜKTESEP HAK OLMAZ, Milat Gazetesi,  05.02.2019
   6. SEÇİM İTTİFAKI HUKUKU, bilgidairesi.com, 28.05.2018
   7. SÜRESİZ NAFAKA DÜZENLEMESİ, bilgidairesi.com, 26.02.2018
   8. BELEDİYE HESAP VEREBİLİR OLMALIDIR, gazeteipekyol.com, 28.12.2018
   9. ABD BAŞKANININ GÖREVDEN ALINMASI. - bilgidairesi.com, 04.09.2018
   10. BEĞENDİĞİM YAZI NEDENİ İLE BAŞIM DERDE GİRER Mİ? - bilgidairesi.com, 26.02.2018
   11. “SAİD HALİM PAŞA DÜŞÜNCESİ” ÜZERİNE BİR DERKENAR. - TYB Akademi Dergisi, 3. Sayı
   12. PARALEL HÂKİMLERİN VERDİĞİ KARARLAR YOK HÜKMÜNDEDİR. - Milat Gazetesi, 13.08.2016
   13. BAŞKANLIK SİSTEMİ VESAYETİ KALDIRDI -  (Röportaj) GAP Gündemi, 20.07.2018
   14. DEMOKRATİKLEŞME PAKETİ (Analiz), Haberler.com, 3.10.2013
   15. 15. BAŞKAN İLE CUMHURBAŞKANI ARASINDA BİR FARK YOKTUR, (Röportaj) Gazete İpekyol, 25.11.2015

   16. HER ZAMANLAR ANADOLU’DA, (Film Yazısı) Güncel Hukuk Ocak-2015
   17. AHİLİK AHLAKTIR, (Röportaj) Gazete İpekyol, 2011
   18. TÜRKİYE’DE TANIK NASIL KORUNUR?com, 08.02.2010
   19. IRAK İŞGALİNİN HUKUKSUZLUĞUNUN PERDE ARKASI, (Röportaj) Timeturk.com, 13.03.2009
   20. ANAYASALARIN DİL MESELESİ, com/yenisöz, 02.03.2013