15 Ocak, 2021
Ana Sayfa Güncel

Güncel

Her siyasi meselenin bir hukuki yönü vardır. Bunun tersi de geçerlidir. Yani her hukuki meselenin de siyasi bir ciheti bulunur. Neticede, hukukun temel metinleri, siyasiler tarafından ortaya konulmaktadır. Yine siyasal sistemi oluşturan kurallar, gerçekte birer hukuki metindir.  Bir devlet başkanının, göreve nasıl geleceği, neleri yapıp neleri yapamayacağı gibi konular ve görevden alınması da, aynen böyledir. Bu konular genellikle Anayasalarda...
Bir yarış biterken diğeri başlıyor. Yine bir diğeri geliyor... Bu yarışta performans kadar, bağlılık da önemli bir yer tutuyor. Siyasilerin partileriyle kurdukları bu bağın adında “tutarlılık” deniyor. Uyumluluk hali yani… Bir bakıma kişinin davranışları ile düşüncelerinin, söylemleri ile eylemlerinin, konuştukları ile yaptıklarının bir ahenk içinde seyretmesi. Ve bu ahengin gerekçesinde bir ulviliğin olması durumu… Bu ilke tüm toplumsal yaşam...
İmar Barışının Getirdikleri Cumhuriyet tarihimizin en kapsamlı ve geniş imar affı Meclis’ten geçerek yasalaştı. Ardından bu konuda bir de yönetmelik çıkarıldı. Başbakanımız bu konuda yaptığı açıklamada, bunun bir af değil barış olarak nitelenmesi gerektiğini vurguladı. Bu düzenlemenin gerekçesine yani çıkarılma sebebine baktığımızda şu temel unsurlar/nedenler karşımıza çıkmaktadır: Bu düzenleme, afet risklerine hazırlık kapsamında ruhsatsız, ruhsat ve eklerine aykırı veya imar...
Beğendiğim Yazı Nedeni İle Başım Derde Girer mi? ya da sosyal medya siteleri üzerinden, rahatsız edici içerikleri veya hukuka aykırı içeriklerin kaldırılması için şikayette bulunabilir miyim? Buna ek olarak hukuk sistemimizin ön gördüğü sınırlar içinde adli ve idari süreci işletmem gerekir mi? Tüm bunların cevaplarını aşağıda bulabilirsiniz. Sosyal Medyada Yapılan Tehdit, Hakaret ve Taciz tam olarak neyi ifade ediyor? Hukuki...
Seçim ittifakı Hukuku Hakkında Türk siyasi tarihi darbelerin veya kalkışmaların da tarihidir. Bu müdahaleler Türk siyasi tarihinde çok önemli yer tutar. Darbe ve teşebbüs evreleri hariç, Cumhuriyetin kuruluş yılları ve çok partili hayata geçişten sonra üçüncü ve en önemli evresi Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi olacaktır. Bu sisteme geçmemiz için bir aydan az bir süre kaldı. Bu dönem artık partiler değil, ittifaklar...
Yargılamada Sürelerin Uzunluğu ve Çözüm Yolları Yargılamanın Gecikmesi Yargılama sürelerinin uzunluğu, ülkemizi Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinde çoğu zaman mahkûm etmiştir. Geciken adaletin, adalet olmadığı da hepimizce bilinen bir gerçektir.  Yargılama sürelerinin uzunluğunun en fazla ıstırabını çeken hiç şüphesiz vatandaştır. Açtığı ufak bir davanın bile ilk celsesinin 6-7 ay sonraya veriliyor olması, sorunun bu yolla çözüleceğine olan inancı zayıflatmaktadır. Bu da yetmezmiş...