EN YENİ İÇERİKLER

T.C YARGITAY 18.CEZA DAİRESİ ESAS NO: 2015/33931 KARAR NO: 2017/5905 KARAR TARİHİ: 16/05/2017 MAHKEMESİ: Sulh Ceza Mahkemesi SUÇLAR: Hakaret, tehdit HÜKÜMLER: Beraat KARAR Yerel Mahkemece verilen hükümler temyiz edilmekle, başvurunun süresi ve kararın niteliği ile suç tarihine göre dosya görüşüldü: Temyiz isteğinin reddi nedenleri bulunmadığından işin esasına geçildi. Vicdani kanının oluştuğu duruşma sürecini yansıtan tutanaklar belgeler ve gerekçe içeriğine göre yapılan incelemede; başkaca nedenler yerinde görülmemiştir. Ancak; Ceza Genel Kurulunun 21.05.2013...
Buzadji v. Moldova Cumhuriyeti davasında, Büyük Daire olarak : Guido Raimondi, Başkan, András Sajó, Işıl Karakaş, Angelika Nußberger, Dmitry Dedov, Ledi Bianku, Nona Tsotsoria, Nebojša Vučinić, Vincent A. De Gaetano, Erik Møse, Paul Mahoney, Krzysztof Wojtyczek, Valeriu Griţco, Faris Vehabović, Robert Spano, Branko Lubarda, Yonko Grozev, üye yargıçlar, ve Søren Prebensen, Büyük Daire Yazı İşleri Müdür Yardımcısı’ndan oluşan İnsan Hakları Avrupa Mahkemesi: 7 Ekim 2015 ve 4 Mayıs 2016 tarihli kapalı oturumlarında davayı görüşerek, Son belirtilen tarihte, aşağıdaki kararı vermiştir: Kararın Tamamını...
Bu bir taslak metin olup, bu konuyla ilgilenenlerin eleştirisine açıktır. Böylece gelişecek metin, bu suretle son halini alacaktır. Fikirleriniz için cuneydaltiparmak@yahoo.com adresine ileti gönderebilirisiniz. Önemle belirtmek isteriz ki bu çalışma Mahalli İdareler Dergisinin Temmuz 2018 sayısında yayımlanan “KENT KONSEYİ YÖNETMELİĞİ HAKKINDA BİR DENEME: NASIL BİR METİN ÜRETEBİLİRİZ?” başlıklı makalenin son bölümüdür. Meramımızın ve yöntemimizin tam olarak anlaşılması için bu makalenin okunması faydalı olacaktır. Taslağı İncelemek için Tıklayınız
Türkiye Kent Konseyleri Birliği (TKKB) Hukuk Müşaviri Cüneyd Altıparmak’ın hazırladığı makalede kent konseyinin kurulmasının belediye başkanı için bir görev olup olmadığı, konseylerin oluşumu ve bunun yapılmamasının belediye başkanının bundan sebep cezai sorumlu olup olmayacağını ele alıyor. Makaleyi PDF olarak okumak için tıklayınız Makale, Mahalli İdareler Dergisi’nin 2018 yılı Mart ayında yayınlanan 63. sayısında yer almıştır.
Yerel seçimler yaklaşıyor, aday belirleme süreci devam ediyor. Aday adaylarının arasındaki yarışı, adayların belirlenen vaatlerini, seçim kampanyalarını, seçim süreci bağlamında yaklaşan belediye seçimlerini, belediye başkanlarının dikkat etmesi gereken hususları, vatandaşın yönetim sürecine nasıl katılacağını Ajans Urfa olarak; çeşitli sivil toplum kuruluşlarında başkanlık yapan ve Türkiye Kent Konseyleri Birliği Hukuk Müşavirliğini de yürüten Av. Cüneyd Altıparmak ile konuştuk… Yerel seçimler neden bu...
Yönetim konusunda çağımızın en moda kavramı “katılım”. Katılım, kamu ve özel ayırmaksızın tüm yöneticilerin cümlelerinde sihirli bir kelime olarak bulunuyor. Bu sihirli kelimenin bir çırpıda tanımı yapılsa da uygulamada çoğu zaman yerinde yeller esiyor.  Adı var ama çoğu zaman kendi yok olan katılımın kıymeti, yanıtı dönemden döneme değişen şu temel soruda yatmaktadır: “Kamu politikaları nasıl belirleniyor?” Bu soruya veri-len“Yönetim...
İBB'de Verilerin Kopyalanması İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, mesaisinin ilk gününde belediye ve bağlı kuruluşların elektronik veri tabanının kopyalanması talimatını vermişti. İmamoğlu'nun Teftiş Kurulu Başkanlığı’na verdiği talimatla belediye bünyesindeki 2 müfettiş ve belediye içinden veya dışından belirlenecek 3 uzman dahil edilerek 5 kişilik heyetle tüm kayıtların elektronik olarak kopyalanması için harekete geçirmişti. Mahkemenin Yürütmeyi Durdurma Kararı İdari bir dava, bir işlemin iptali...
Süresiz Nafaka Düzenlemesi Hakkında Süresiz nafaka ödemek durumunda kalan eşler hakkında bir düzenlemenin olmaması, son yıllarda artan sürekli nafaka ödeme durumunun değerlendirilmesi, yurt dışı örnekleri ve olası çözüm önerileri üzerine yazdığım makalemi sizlerle paylaşıyorum. Nafaka Nedir? Nafaka yani “geçimlik”; “geçim için gerekli şeylerin tümü” anlamındadır. Arapça bir kelime olup, “harcama, gider, bedel” manalarına gelmektedir. Hukuk için bu kavram, bir kimseye geçimini sağlamak...
Yerel seçimler ile belediyelerde yönetimler yenilecek. Yeni başkanlar gelecek ve belediye bürokratları değişecek. Tüm bu değişimden nasibini belediyelerin, halk katılımı noktasında en önemli enstrümanı olan kent konseyleri de alacak. İlgilileri tarafından bilinen ancak halk arasında pek de haberdar olunmayan kent konseylerinin işlevi ve getireceği anlayışın yerleşmesi çok önemli. Zira, kent konseyleri aracılığı ile sistemli ve seviyeli bir şekilde halkın...
Her siyasi meselenin bir hukuki yönü vardır. Bunun tersi de geçerlidir. Yani her hukuki meselenin de siyasi bir ciheti bulunur. Neticede, hukukun temel metinleri, siyasiler tarafından ortaya konulmaktadır. Yine siyasal sistemi oluşturan kurallar, gerçekte birer hukuki metindir.  Bir devlet başkanının, göreve nasıl geleceği, neleri yapıp neleri yapamayacağı gibi konular ve görevden alınması da, aynen böyledir. Bu konular genellikle Anayasalarda...