Aşı Karşıtlığı ve Ötesi (!)

01.09.2021 19:25

Aşı ve PCR testleri bağlamında yazı yazıp bu konuda konuşmaya başlayınca, olumlu-olumsuz tepkiler de gelmeye başladı. Hepsi kıymetli fikirler. Eleştiren de beğenen de. Herkesin düşüncesine saygım var ancak bu aralar gördüklerime dair bazı notlardan düşmeden geçmek de istemedim!...

Aşı karşıtlığı ile aşı kararsızlığının birbirine karıştığı bu günlerde, “herkesin virolog” olduğu bir dönem yaşıyoruz. Bundan bir yıl önce herkesin “korona uzmanı” olduğunu hep birlikte görmüştük. Birbirine ilaç tavsiye eden, “şu bitkinin çayı iç bir şeyin kalmaz” diyen kitlenin bir anda aşıya karşı çıktığını, türlü tenkitler ortaya attığını birlikte izliyoruz…

Dünya, milyarca yıldır dönüyor. Biz bu serüvenin çok ama çok küçük bir kesitinde yerimizi alıyor ve terk ediyoruz sahneyi… Salgının dünyayı kuşattığı “pandemi” dönemleri ve arkasından gelen aşı karşıtlığı hep gündemde olmuş. Aşının insanları ineğe çevireğine dair yayılan tezvirat, aşı olanların kısa süre sonra öleceğine dair yayılan haberler dünya tarihinde yerini almış…

Zylberman'ın dediği gibi "Aşı sorunu, aşının kendisi kadar eski". Bir hukukçu olarak herkesin düşüncesine saygı duyuyorum. Bana göre bir kimsenin aşı yapması ne kadar mantıklı ise başka bir kimsenin aşıyı tercih etmemesi de o kadar hak!

Tıp konusunda uzman değilim, bilgim de yok. Ancak beni esas rahatsız eden daha farklı bir boyut var. Hukuki olarak aşının zorunlu olmasının hukuka uygun olabileceğini pek çok hukukçu gibi ben de düşünüyorum. Ve bunu bir takım mevzuat, içtihat ve görüşlere dayandırıp bir yorum yapıyorum. Yani hukukçu olarak bu bilimin argümanlarını bildiğim kadarıyla kullanarak bir fikir ortaya koyuyorum…

Buna gelen tepkilerin tamamı “Koronaya inanmıyorum”,aşının faydalı olacağını düşünmüyorum” gibi bilimsel bir temeli olmayan ifadeler... Herkesin el birliği ile “duyduğunu aktarmaktan” ibaret bir curcunaya girişmesi ve buna “aydın” ve “önder” kişilerin katılması… Gerçekten çok ilginç bir nokta…

Bilim bir inanç sorunu/problematiği değildir. Öznel veri üreten ve bunun üzerinden konuşmanızı gerektiren bir husus iken, bir anda nasıl oluyor da “inanış” halini alıyor?.. Bu nokta üzerinde düşünmeliyiz... Bu aşı karşıtlığından da yıkıcı bence… Oysa aşı iyidir, zorunlu aşı hukuka uygundur tezine karşı üretilecek; “aşı iyi değildir” “zorunda aşı hukuka uygun değildir” şeklindeki anti tezin; aşı ile ilgili ve zorunluluğuna dair hukuki gerekçeler gibi teknik ve normatif bir boyutunun olması lazım. Yani itirazın kıymetli olması için ortaya koyduklarınızın inanılan değil, ikna eden bilimsel argümanlar olması gerekiyor…

İnanç ve iman konuları çok kıymetlidir. Bizi biz yapan ana unsurlardır diyebilir. Ancak bunlar asla bilimsel bir gerçeği ortadan kaldıramaz, bunlarla çelişmez... Bilimsel bir duruma “inanç” ekseninden bakamayız. Kendi dünyamızda inandığımız, var kabul ettiğimiz komplo teorilerine malzeme yapamayız… Dünya da bir çok kişinin aşılandığı vaki. Başta COVID’in, şimdi ise aşının bir komplonun parçası olduğunu düşünmek, geçmişteki salgınların, bulunan aşıların, tedavilerin, günlük hayatımızda kullandığımız bir çok araç ve gerecin de bir komplonun parçası olduğunu düşünmek gibi hiçbir somut dayanağı olmayan gündemlerle uğraşmamızı sağlar. Başka hiçbir işe yaramaz!

Mevzuatımızda, çiçek aşısı halen zorunludur ancak bu hastalık kalmadığı için artık uygulanmıyor. Yargıtay ve AİHM zorunlu aşıda, üstün yarar görüyor ve bunu ailelerin takdirine bırakmayı uygun bulmuyor. AYM’nin farklı düşündüğü bir kararı var ancak bu karar verilirken ortada pandemi bulunmuyor…

Hukuk, toplumun ve çağın gereklerinden bağımsız değildir. Canlı ve dinamik olmak zorundadır. Hukuk sorunu çözmek için vardır. Bunları bilmeden ve hukuki birtakım ilkeleri idrak etmeden yapılan yorumlar aksaktır… Aşı konusun “ahlaki” yani, insanın değer yargıları ile düşünüp, kendiliğinden harekete geçip inisiyatif alması, sorumlu davranması gereken bir konudur. Zorunlu aşı, kanunla bunu düzenlemek aslında o toplumda birçok değer yargısının değiştiğini, kalmadığını veya umursanmadığını gösterir.

Aşı Konusunda Yazdığım Yazı ve Yayınlara Aşağıdaki Linklerden Ulaşabilirsiniz:

Aşı Olmak Zorunda mıyız? : https://twitter.com/cuneyd6parmak/status/1335493170642247682?s=20

Aşıda fikri mülkiyet sorunu ? https://twitter.com/cuneyd6parmak/status/1390357500902481922?s=20

6 Eylül 2021 Yeni Dönem : https://twitter.com/cuneyd6parmak/status/1430823658570797059?s=20

 

Zorunlu Aşıya Dair Birkaç Söz : https://twitter.com/cuneyd6parmak/status/1420301262294339584?s=20

Aşı Bulunursa Ne Olacak : https://twitter.com/cuneyd6parmak/status/1292165593026695168?s=20

Aşı Olmayan İşçiler… : https://twitter.com/cuneyd6parmak/status/1343585386505920512?s=20